Nu har din klass möjlighet att hjälpa 84 elever mellan 6 och 13 år i den thailändska regionen Sirinthon i östra Thailand.

På skolan odlar de ris, pumpa, bönor, tomater, bananer och andra grödor. Eleverna föder även upp kycklingar och har fiskodlingar, för att vara självförsörjande av mat. Men alla odlingar och dammar kräver vatten som idag tas från en närliggande damm. För att pumpa upp vattnet används idag dieseldrivna pumpar som förorenar luften och för mycket oljud. De går också ofta sönder, vilket gör att det kan gå flera veckor utan bevattning och leder till att grödorna torkar ut och odlingarna tar skada. Dessutom måste skolan lägga stor del av de ekonomiska bidragen från sin kommun på diesel, istället för att köpa läromedel till eleverna.

Nu pågår förändringen som ska ge barnen en tyst, ren och hållbar studiemiljö. Dessutom kommer solcellerna lysa upp klassrummen så att studierna kan fortsätta även efter att solen har gått ner. Mot nya höjder ger energi ska, i samarbete med skolklasser, föreningar, EnergyAid och partners finansiera bytet från dieselpumpar till solenergi och effektiva elektriska pumpar. Projektet kommer minska klimatbelastningen med 20 ton koldioxid årligen.

Registrera din klass/förening för att sälja solcellsandelar!

Hur följer köparen upp sitt bidrag?

När du har sålt en solcellsandel får köparen en länk där hen kan följa nedräkningen i insamlingsskedet samt energiproduktion och miljönytta när anläggningen är i drift.