Tillsammans med våra partners Öresundskraft och Zoegas Kaffe i Helsingborg kommer vi att förse 950 familjer och 50 skolor (ca. 8.000 människor) i Rwanda i Afrika med hållbar el från våra solcellsanläggningar. Vi kommer även att lansera vår EnergyMart (energikiosk) vid 1-2 skolor som en pilot.

Insamlingen till detta projekt startar direkt efter att de två pågående insamlingarna är fullfinansierade