SKOLAN PHAYA KHA I THAILAND

Mer studietid och bättre studieklimat!

Detta är en skola mitt i thailändska djungeln nära gränsen till Laos. I skolan läser 59 elever mellan 7-12 år. På området odlar eleverna sin egen mat, vatten för odling tas från en närliggande damm. I projektet har totalt 7000W solceller installerats med tillhörande batteribank. Klassrum har försetts med LED-belysning och vattenpumpens gamla diselgenerator har ersatts med elmatning från den nya solcellsanläggningen. Energy Aids projekt möjliggör utökad studietid samt förbättrat studieklimat.

Projekt: Skolan Phaya Kha i Thailand

Datum: December 2017

Projektets investeringsstorlek: 319 000 kr

De som möjliggjort projektet är:

  • Öresundskraft 44%
  • Edekyl & Värme 31%
  • Degerfors Energi 13%
  • Aktea Energy 8%
  • Maria park skola 3%
  • Bråtens IF 1%