SKOLAN PHAYA KHA I THAILAND

Mer studietid och bättre studieklimat!

Detta är en skola mitt i thailändska djungeln nära gränsen till Laos. I skolan läser 59 elever mellan 7-12 år. På området odlar eleverna sin egen mat, vatten för odling tas från en närliggande damm. I projektet har totalt 7000W solceller installerats med tillhörande batteribank. Klassrum har försetts med LED-belysning och vattenpumpens gamla diselgenerator har ersatts med elmatning från den nya solcellsanläggningen. Energy Aids projekt möjliggör utökad studietid samt förbättrat studieklimat.