Det ska vara en självklarhet för barnen på skolan Loi Waisi i Uganda att kunna läsa och skriva även när solen har gått ner, precis som att det är en självklarhet för många andra! Men bristen på el har gjort det omöjligt. När solen gått ner har det varit alldeles för mörkt. Den elektricitet de haft tillgång till fram tills nu har bara funnits på dagen och kommit från ett bullrande dieselaggregat…