Välgörenhet genom hållbar energiproduktion

Vi som står bakom EnergyAid heter Johan Sellin och Peter Glädt. Vi lärde känna varandra när vi båda jobbade som specialister inom energi- och automationsteknik på ett stort internationellt företag. Vi kom snabbt på att vi delade samma dröm – att få använda våra kunskaper för att skapa en ljusare framtid där det behövs som mest.

Det unika med EnergyAid är att vi kombinerar socialt entreprenörsskap med mätbar klimatkompensation. När vi bygger solcellsanläggningar på skolor i utvecklingsländer mäter vi den energi som produceras och får på så sätt ett konkret mått på den klimatbesparing som görs. Solcellsanläggningen ger samtidigt barnen verktyg att förändra sin och sina familjers framtid. I de skolor vi ger elektricitet via solen får barnen en djupare kunskap om sina rättigheter enligt internationell lag. De görs också medvetna om de globala klimatmålen och hur val av livsstil påverkar miljön.

Vi finansierar alla våra projekt genom att sälja andelar för 125 kronor styck till företag och privatpersoner. Ungdomar från en skola eller förening som säljer andelarna får chansen att på ett konkret sätt hjälpa barn i utvecklingsländer samtidigt som de själva får en extra inkomst.
Vi garanterar att inga projekt startar innan de är fullt finansierade och vi engagerar oss personligen för att allt ska bli säkra och tillförlitliga installationer.

2017 byggde vi vår första anläggning ihop med Öresundskraft och Stena Recycling på skolan Loi Waisi i Uganda. Nu fortsätter arbetet med att kombinera social välgörenhet och klimatkompensation.

Målet framåt är att bygga fler nya anläggningar och ge fler människor tillgång till ren el.