Köpvillkor

Detta köp innebär att Ni köpt andelar till välgörande ändamål. Ni är genom detta köp ingen juridisk andelsägare i aktuell solcellsanläggning och kan därför inte göra anspråk på delar av anläggingen. Köpet ger Er inte heller några ytterligare rättigheter (utöver de rättigheter du hade innan köpet) att vistas på platsen där anläggningen är installerad. I och med ditt köp har Ni möjlighet att följa anläggningen i 5 år och se den produktion som dina andelar ger upphov till som klimatkompensation för egna utsläpp.

Ångerrätt och leverans

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA – Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit gåvobeviset.