Klimatkompensation – Vad är det?

Att klimatkompensera är det många privatpersoner, företag och organisationer som gör då de vill hantera och kompensera delar eller hela sin påverkan av växthusgaser som i sin tur påverkar klimatet. Växthuseffekten kallad det när jordytan värms upp som har åstadkommits av jordklotets atmosfär. Vilket ger en effekt av att luften blir värmare, som i sin tur påverkar klimatet runt om i världen.  Därför är det viktigt att alla tänker på att klimatkompensera.

SOLEN

Totalt producerar solen cirka 15 000 gånger mer energi än vad vi människor förbrukar.

SOLCELLER

Solcellens viktigaste uppgift är att och omvandla energin som kommer från solens strålar till elektricitet.

GOD SKOLGÅNG

När dieselaggregat byts mot solpaneler bidrar det till en bättre hälsa och skolmiljö.

GLADA BARN

Med tillgång till el under hela dygnet får barnen möjlighet att studera och leka även när det blivit mörkt.

Solceller till skolan Prof. Dr Nevin Scrimshaw

Nu har din klass möjlighet att hjälpa 84 elever mellan 6 och 13 år i den thailändska regionen Sirinthon i östra Thailand. På skolan odlar de ris, pumpa, bönor, tomater, bananer och andra grödor. Eleverna…

Read more
12%
39,951.00 kr
345,000.00 kr
Kronor har investerats i solceller
592000
Kronor har investerats i solceller
Watt solceller är installerade
12000
Watt solceller är installerade
 Gram CO2 besparas av en andel
12443
Gram CO2 besparas av en andel
Barn har fått bättre skolgång
219
Barn har fått bättre skolgång

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Vad innebär klimatkompensation?

En klimatkompensering innebär att du som privatperson, företag eller organisation finansierar en eller flera åtgärder utanför sin egen verksamhet. Åtgärden ska sedan leda till att växthusgasutsläppen minskas i lika eller större del än det som ska kompenseras för. Det går att jämföras, i princip, med att du betalar en eller annan för att ta hand ditt avfall. Även om du är duktigt på att sortera och minska avfall går det inte göra fullo, utan en sista hantering av ditt avfall går inte att undvika.

Organisationer och företag har möjligheten att klimatkompensera för utvalda aktiviteter, produkter, projekt, event eller för hela sin verksamhets påverkan på miljön. Du som privatperson kan med enkla medel klimatkompensera genom att välja klimatsmarta sätt att resa på och aktiviteter.

Vilka organisationer förutom EnergyAid tänker på det?

Förutom EnergyAid som klimatkompenserar fullt finns det även andra organisationer som även tänker på att kompensera för klimatet. Naturskyddsföreningen och Vattenfall är två organisationer som bland annat säljer utsläppsrätter som du kan ge bort som en klimatgåva, antingen som privatperson eller företagare. Självklart finns det många fler organisationer som erbjuder olika typer av projekt, vilket gör att du kan välja just den klimatkompensationen som du anser vara bäst.

Fördelar med klimatkompensering

Det kan vara lönsamt att klimatkompensera, så länge du gör det på rätt sätt. Har ett företag eller en organisation en heltäckande strategi för klimatet kommer varumärkets värde att ökas. Vilket leder till att kunder och medarbetare attraheras lättare och stannar kvar.

Arbetar du mot att kompensera för klimatet genom att erbjuda produkter som är klimatsmarta, så är de flesta kunder beredda att betala extra för detta. Detta innebär att du har enklare att konkurrera gentemot företag som inte kompensera. Vilket betyder att förutom klimatkompensationen, samt klimateffektiv logistik och produktion av varor kommer ge minimal påverkan av klimatet. Att kompenserar är alltså ett smart och effektivt sätt att möta dagens samhälls- och kundkrav, samt dessutom få ökad jonkurrensfördelar.

Det finns positiva sidoeffekter med kompensering av klimatet efter att ha planterat nya träd och investerat i förnyelsebar energiteknik i utsatta områden runt om i världen. Vad som sker då är att luften och vatten blir renare, människor kan försörja sig själv i högre utsträckning, lokala näringslivet gynnas, naturen skyddas och det ges en ökad tillgång till energi som är förnybar för de som har låga inkomster.

Nackdelar med kompensering av klimatet

Det går aldrig komma ner till noll växthusgasutsläpp, även om det finns tydliga och klara utsläppsmål. Skulle det mot förmodan fungera kommer det att ta alldeles för lång tid och klimatet kommer inte klara av detta. Klimatkompensation har fåt mycket kritik eftersom det är lätt att fokuset att minska utsläpp kommer i skymundan, då det finns vissa företag som tycker det är ett sätt att de kan köpa sig fria från all beteende- och teknikförändringar.

Hur EnergyAid förhåller sig till klimatkompensering

I samband med att EnergyAid bygger sina solcellsanläggningar i olika utvecklingsländer, mäter de hur mycket energi som produceras. På så vis går det att mäta konkret på hur mycket besparingar det görs av klimatet. Samtidigt får barnen i skolorna som anläggningarna placeras verktyg på hur de kan påverka för sig själva och sina familjers framtid. Detta eftersom eleverna blir medvetna om globala målen för klimatet och vilka livstilsval som påverkar allas miljö.

Våra partners