En ljusare framtid
för världens barn

Solen är världens mest miljövänliga energikälla. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi som hela världens befolkning använder under ett år. EnergyAid vill använda solen så att skolor i utvecklingsländer får tillgång till el genom säkra och miljövänliga solceller. Ditt företag kan göra skillnad.

– Digitalt diplom
– Banners för er webbplats
– E-postsignatur
– Nyhetsbrev

– Digitalt diplom
– Banners för er webbplats
– E-postsignatur
– Nyhetsbrev
– Inlägg till era sociala medier

– Digitalt diplom
– Banners för er webbplats
– E-postsignatur
– Nyhetsbrev varje kvartal
– Inlägg till era sociala medier
– Uppslag för er hållbarhetsrapport

En ljusare framtid
för världens barn

Solen är världens mest miljövänliga energikälla. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi som hela världens befolkning använder under ett år. EnergyAid vill använda solen så att skolor i utvecklingsländer får tillgång till el genom säkra och miljövänliga solceller. Ditt företag kan göra skillnad.

– Digitalt diplom
– Banners för er webbplats
– E-postsignatur
– Nyhetsbrev

– Digitalt diplom
– Banners för er webbplats
– E-postsignatur
– Nyhetsbrev
– Inlägg till era sociala medier

– Digitalt diplom
– Banners för er webbplats
– E-postsignatur
– Nyhetsbrev varje kvartal
– Inlägg till era sociala medier
– Uppslag för er hållbarhetsrapport

För en ljusare framtid
tillsammans med