SKOLAN LOI WAISI I UGANDA

Läsa på kvällen med hjälp av solen!

Det ska vara en självklarhet för barnen på skolan Loi Waisi i Uganda att kunna läsa och skriva även när solen har gått ner, precis som att det är en självklarhet för många andra! Men bristen på el har gjort det omöjligt. När solen gått ner har det varit alldeles för mörkt. Den elektricitet de haft tillgång till fram tills nu har bara funnits på dagen och kommit från ett bullrande dieselaggregat.

Nu pågår en förändring som är bra för såväl barnen som miljön. Energy Aid har i samarbete med Öresundskraft genomfört ett solcellsprojekt på skolan. Förutom solceller på taket som omvandlar solstrålarna till elektricitet har barnen också fått lampor, bärbara datorer och power banks som de kan ladda via sin solanläggning.

Så nu kan också barnen i Loi Waisi tända lampan och läsa läxorna på kvällen. Det är vårt sätt att bidra till en rättvis och hållbar framtid för alla.

Projekt: Loi Waisi School in Uganda

Datum: December 2017

Projektets investeringsstorlek: 240 000 kr

De som möjliggjort projektet:

  • Företag 100%
    • Öresundskraft

Realtidsstatistik från Uganda

senaste 6 månaderna

produktion

produktion

miljonytta

miljönytta

motsvarar

motsvarar