Nu hjälper vi 84 elever mellan 6 och 13 år i den thailändska regionen Sirinthon i östra Thailand. På skolan odlar de ris, pumpa, bönor, tomater, bananer och andra grödor. De föder även upp kycklingar och har fiskodlingar, för att vara självförsörjande av mat.

Men alla odlingar och dammar kräver vatten som idag tas från en närliggande damm. För att pumpa upp vattnet används idag dieseldrivna pumpar som förorenar luften och för mycket oljud. De går också ofta sönder, vilket gör att det kan gå flera veckor utan bevattning och leder till att grödorna torkar ut och odlingarna tar skada. Dessutom måste skolan lägga stor del av de ekonomiska bidragen från sin kommun på diesel, istället för att köpa läromedel till eleverna.

Nu pågår förändringen som ska ge barnen en tyst, ren och hållbar studiemiljö. EnergyAid ska, i samarbete med partners, föreningsliv och skolklasser, finansiera bytet från dieselpumpar till solenergi och effektiva elektriska pumpar. Projektet kommer minska klimatbelastningen med 20 ton CO2 årligen.

Hur följer jag upp mitt bidrag?
Efter ett genomfört köp mailar vi ut länken till vår webbsida för uppföljning. Där följer Ni nedräkningen i insamlingsskedet samt energiproduktion och miljönytta när anläggningen är i drift.