Nu har du möjlighet att vara med och bidra till att många utsatta barn och vuxna i Rwanda får ett bättre liv.

Idag används fossilt bränsle (diesel) för att producera el till tvättanläggningen Mckinnon för kaffebönor, dit många av landets kaffebönder kommer för att tvätta och sälja sina bönor. Genom detta projekt kommer dagens fossila energi ersättas med förnyelsebar solel direkt från husens tak, till det kommer anläggningen förses med en stor battribackup som förser anläggningen med el nattetid samt dagar utan sol.

I nästa steg kommer solcellerna även att förse anläggningen med möjlighet att rena dricksvatten, som bönderna kan ta med sig hem efter att de sålt sina bönor.

Företaget RWACOF som driver tvättanläggningen är ett inhemskt kaffeföretag som främjar handeln från gård till rosteri. De verkar för att skapa social påverkan och arbetar aktivt för att förbättra situationen för kvinnor i landet.

Rwanda är ett litet land i Östafrika med kaffe som näst viktigaste exportprodukt. Kaffeodling försörjer över 355 000 kaffebönder och deras familjer. I landet växer uppskattningsvis 90 miljoner kaffe-träd på odlingar som sammanlagt upptar mer än 35 000 tunnland odlingsmark.

Det här initiativet är ett samarbete mellan EnergyAid, Öresundskraft och Zoégas.